Astrologer

डॉ. विद्यालक्ष्मीज राशिविद्या

👆या व यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे एकाच ठिकाणी...... ( फोनवरून मार्गदर्शन )

टेलिफोनिक तसेच प्रत्यक्ष भेटीद्वारे ज्योतिष मार्गदर्शन सुरु करण्यात आले आहे.

Contact Us Now

Ask Your Queries

Ask Your Queries

टेलिफोनिक तसेच प्रत्यक्ष भेटीद्वारे ज्योतिष मार्गदर्शन सुरु करण्यात आले आहे.

Or
3.jpeg
8.jpeg